Department of International Cooperation and Regional
Economic Development Vinnytsia Regional State Administration
Waiting room
(0432) 53-09-59
(0432) 66-14-38
Date: 20.04.18
en
  • uk
  • en

The permit system in the economic activity

Нормативно-правова база

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 р. № 265-р “ Про віднесення посади державного адміністратора і посади адміністратора до відповідної категорії посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування

2. Наказ Мінекономрозвитку від 04.11.2013 № 1291 «Про затвердження форми журналу обліку суб'єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»

3. Наказ Мінекономрозвитку від 03.09.2013 № 1065 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

4. Наказ Мінекономрозвитку від 03.09.2013 № 1064 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру»

5. Особливості Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

6. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

7. Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства"

10. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди”

11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства”

12. Наказ Мінекономрозвитку “Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання”