Департамент міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької ОДА
Приймальня департаменту
(0432) 53-09-59
(0432) 66-14-38
Дата: 20.03.18
uk
  • uk

Реєстрація договорів про спільну інвестиційну діяльність

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) ПРО СПІЛЬНУ ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА


Внесення іноземних інвестицій на підставі договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність передбачено розділом V Закону України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96р. №93/96.

Державна реєстрація договорів (контрактів) здійснюється згідно “Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” затвердженого постановою КМУ від 30.01.1997р. №112.

Для державної реєстрації Договору суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності України - учасник Договору, якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним в установленому порядку особа, подає такі документи:

1. Лист-звернення з проханням здійснити державну реєстрацію Договору;
2. Інформаційна картка Договору за встановленою формою та згідно із Порядком заповнення інформаційної картки та картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим наказом МЗЕЗ торгу від 20.02.1997 №125;
3. Договір (контракт) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (оригінал і копія), засвідчені в установленому порядку;
4. Засвідчені копії установчих документів суб’єкта (суб’єктів) зовнішньоекономічної діяльності України: Установчий договір, Статут підприємства, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
5. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Державного комітету статистики України;
6. Документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). При цьому ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України. У цьому контексті варто зазначити, що з метою спрощення процесу визнання іноземних документів 5 жовтня 1961 року в Гаазі було підписано Конвенцію, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Згідно з її положеннями на документах, вироблених (виданих) компетентними органами однієї держави та призначених для використання на території іншої, проставляється спеціальний штамп – апостиль, що є єдиною формальністю, якої можна зажадати для здійснення всієї процедури легалізації. Тим самим держави-учасниці Конвенції скасовують вимоги дипломатичної і консульської легалізації іноземних офіційних документів. При цьому підпис, печатка і штамп, проставлені компетентними органами на апостилі, використовуються на території будь-якої з цих держав (на сьогодні до Конвенції приєдналися понад 90 країн світу, до яких належить більшість європейських та американських країн). До речі, для України Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних, набула чинності 22 грудня 2003 року (Закон України „Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" прийнято 10 січня 2002 року);
7. Відповідний дозвіл (ліцензія), якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається Договором;
8. Довіреність на уповноважену у встановленому порядку особу із офіційним перекладом (нотаріально засвідчену);
9. Документ, що свідчить про внесення заявником плати за державну реєстрацію Договору (у розмірі шести неоподаткованих мінімумів доходів громадян (102 грн): 100% перераховується до Державного бюджету України).
Орган державної реєстрації розглядає подані документи протягом двадцяти календарних днів і приймає рішення про державну реєстрацію Договору або про відмову в ній. У здійсненні державної реєстрації Договору може бути відмовлено, якщо:
- умови Договору не відповідають законодавству України;
- до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про реєстрацію Договору, застосовані санкції згідно із статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”;
- існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.
Відмова в державній реєстрації договору (контракту) оформлюється письмово і може бути оскаржена в судовому порядку.

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію Договору заявнику видається Картка державної реєстрації Договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та робиться відмітка про державну реєстрацію на оригіналі Договору. Один примірник Картки та копія Договору залишаються в органі державної реєстрації. Три примірника Картки видається суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності України: перший примірник він подає до митних органів для митного оформлення відповідного майна, другий – до державної податкової інспекції за місцем знаходження українського суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, третій – залишається у суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України.
Державна реєстрація Договорів є підставою для здійснення іноземної інвестиції за такими Договорами.

Консультацію з питань державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність Ви можете отримати у відділі зовнішньоекономічної діяльності управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації (каб. 203), тел. 61-14-90.